[REGEX]
[UNBOLD]

Usklađivanje rashoda i prihoda u poreskom bilansu za 2017. godinu (utvrđivanje oporezive dobiti u Obrascu PB-1)

Đorđe Saveljić

1. RAČUNOVODSTVENA DOBIT I KAPITALNI DOBICI / GUBICI

2. USKLAĐIVANJE RASHODA

3. USKLAĐIVANJE PRIHODA

4. KOREKCIJA RASHODA I PRIHODA PO OSNOVU PRAVILA O TRANSFERNIM CENAMA

5. OPOREZIVA DOBIT

6. KAPITALNI DOBICI I GUBICI

7. PORESKA OSNOVICA

Prijava korisnika

Prijava